61-70

61.Կետերի փոխարեն մի արմատ գրիր և երկու բարդ բառ կազմիր:
Գայլ, ձուկ, կուլ-գայլաձուկ, ձկնկուլ
Ոսկի, հեր, արձակ-ոսկեհուր, հերարձակ
Դեմ(ք), նկար, գիր-դիմանկար, նկարագիր
Մայր, քաղաք, գլուխ-մայրաքաղաք, քաղաքագլուխ
Զբոս(նել), այգի, գործ-զբոսայգի, այգեգործ
Ընկեր, սեր, առատ-ընկերասեր, սիրառատ
Մեծ, պատիվ, արժան-մեծապատիվ, պատվարժան
Հրաշ(ք), կատարել, ածու-հրաշակերտ, կատարածու
Թանկ, գին, ցուցակ-թանկագին, գնացուցակ
Ինձ, ուղտ, տեր-ընձուղտ, ուղտատեր
Բարի, սիրտ, զուրկ-բարեսիրտ, սրտազուրկ
62.Տրված նախասադությունը համառոտիր, դարձրու վեց-յոթ բառանի նախադասության տարբերակներ: Քանի՞ նախադասություն է ստացվում:
Կապիկների վանդակի մոտ,մետաղացանցի արանքից ձագուկներին էի շոյում:
63.Ուրիշի ուղղակի խոսքը գտիր. կետադրությանն ուշադրություն դարձրու: Ե՞րբ է ուղղակի խոսքը չակերտների մեջ գրվում:
Ա. Առաջին մոլորակի վրա մի թագավոր էր ապրում: Ծիրանիով և կնգումի մորթիով պճնված՝ նա բազմել էր շատ հասարակ, բայց այնուամենայնիվ փառահեղ իր գահին:
— Ահա և հպատակը,— բացականչեց թագավորը՝ տեսնելով Փոքրիկ իշխանին:
«Այդ ինչպե՞ս ճանաչեց,-անցավ Փոքրիկ իշխանի մտքով,- չէ՞ որ ինձ առաջին անգամ է տեսնում»:
Փոքրիկ իշխանը մտածում էր.«Այսքան բարձր սարից այս ամբողջ մոլորակը և նրա վրայի մարդկանց կտեսնեմ»: Բայց նա ասեղի նման բարակ ու սուր ժայռեր տեսավ միայն: «Ինչ տարօրինակ մոլորակ է, մտածեց Փոքրիկ իշխանը,- բոլորովին չոր է և աղի, ամբողջովին պատած է ասեղներով»:
Բ. «Բոլորը բնության օրենքներին են ենթարկվում, նույնիսկ երբ նրան են հակադրվում, նրա հետ են գործում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ցանկանում են նրա դեմ գործել»,- ասել է Գյոթեն: Գյոթեն գրել է, «Բնության պսակը սերն է: Միայն սիրո միջոցով են մոտենում նրան»:
Գ. Շվեյցարական Ալպերում ճանապարհորդներին ծաղիկները չքաղելու կոչ են անում: Այդ կոչերն արված են՝ ազգային հոգեբանությունը հաշվի առնելով: Ֆրանսերեն մակագրությունն ասում է «Ծաղիկներով հիացե՛ք, բայց մի՛ սպանեք նրանց»: Կոչն անգլերեն հնչում է որպես քաղաքավարի խնդրանք. «Խնդրում ենք ծաղիկները մի՛ քաղեք»: Գերմաներեն արգելքը կտրուկ է .«Մի՛ քաղեք ծաղիկները»:
64․ Տեքստը վերականգնիր՝ պարբերությունների հաջորդականությունը փոխելով:
Հազարամյակներ առաջ մարդիկ չգիտեին, թե ի՛նչ է փողը, պարզապես զանազան առարկաներ էին փոխանակում միմյանց հետ: Բրուտները խեցե ամաններ ու սափորներ էին տալիս, դարբինները՝ դանակներ, կացիններ ու նետերի ծայրապանակներ, երկրագործները՝ հացահատիկ, յուղ, գինի, անասնապահները՝ միս, բուրդ, կաշի, հաղթանակած մարտիկներն էլ՝ իրենց գերիները:Բայց փոխանակություն կատարելը բարդ էր, քանի որ իրերն ու մթերքները տարբեր արժեքներ ունեին: Արժեքը կախված էր նրանից, թե ինչքա՛ն աշխատանք էր ծախսվել այս կամ այն առարկան կամ մթերքը ստանալու համար, կամ դրանք ձեռք բերելու համար ի՛նչ դժվարություններ ու վտանգներ էին հաղթահարվել: Մեկ ոչխարի դիմաց, օրինակ, կարելի էր երկու կացին կամ չորս սափոր կամ էլ մեկ անդրավարտիք ստանալ, իսկ հովազի ժանիքներից ու ճիրաններից պատրաստված ապարանջանի փոխարեն՝ նավակ կամ մի զույգ եզ:Փոխանակությունը պարզեցնելու համար մարդիկ փորձում էին իբրև փոխանակման միջոց ծառայող ամենահարմար առարկան գտնել: Անասունը, մթերքն ու մորթեղենը, որպես փող, հարմար չէին, որովհետև խնամք էին պահանջում ու շուտ էին փչանում: Մարդիկ աստիճանաբար հասկացել էին, որ փողը ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտական ու հաստատուն պիտի լիներ: Նաև դիմացկուն լիներ, որ ձեռքից ձեռք անցնելիս շուտ չփչանար: Թեթև լիներ, որ կրելը հեշտ լիներ: Իսկ արժեքը և´ եզան ու տան, և՛ նավի ու հողակտորի, և՛ ցանկացած այլ առարկայի արժեքի հետ պիտի համեմատվեր: Ու պիտի բաժանվեր մանր մասերի, որ մանր առարկաների գնումներ էլ կատարվեին:Դրա հետ նոր պահանջ ծագեց: Հարկավոր էր, որ ամենամանր մասերի բաժանելու ժամանակ էլ փողի ընդհանուր արժեքը չփոքրանար: Օրինակ, եթե մորթին բաժանեին մանր կտորների, կտրոներից ամեն մեկի արժեքն էլ զրո կլիներ, միաժամանակ բոլորինն էլ: Բոլորը, այդ պահանջներին քիչ թե շատ համապատասխանող առաջին փողերից էին խեցիները:
65.Սխալ կազմված, պատճառական բայերն ուղղի՛ր:
Քնացնել, հաշտեցնել, լռեցնել, ուտեցնել, լսեցնել, ճերմակեցնել, կարմրացնել, վախեցնել, աշխատեցնել, հնչեցնել, պարզեցնել, ցավեցնել, վստահեցնել, ծառայեցնել, ապրեցնել:
66.Տեքստից հանի՛ր այն նախադասությունները, որոնք նկարագրում են նախորդ կամ հաջորդ նախադասության գործողության տեղը, ժամանակը, ձևը: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:
Մի ուլիկ հոտից հետ ընկավ: Գայլը հասավ նրան ու բռնեց: Գյուղն էլ շատ մոտ էր:
Ուլիկն ասաց.
— Գիտեմ, որ քո զոհն եմ, ու վերջը պիտի ուտես ինձ: Բայց խնդրանք ունեմ՝ սրինգդ նվագի՛ր, պարեմ, հետո կե՛ր:
Գայլը նվագեց: Նա շատ բարձր ու գայլավարի էր նվագում: Շները լսեցին ու ընկան նրա ետևից: Փախչելիս գայլը շուռ եկավ դեպի ուլիկը: Նա ասաց.
-Տե՛ղն է ինձ, մսագործն ո՛ւր, երաժիշտն ուր:
67.Բառակապացկություններ կազմի՛ր՝ հարցում արտահայոտղ բառերը գոյականներով փոխարինելով:
Տիրապետել ուժով
Տիրել երկրով
Դավաճանել ընկերոջը։
68.Սկզբից տասը-տասներկու նախադասություն ավելացրո՛ւ, որ ամբողջական տեքստ դառնա:
Ի՜նչ պատժել, ի՜նչ բան: Հայրը բակում կանգնած, քթի տակ խորամանկ ժպտալով նրան էր դիմավորում: Ի՜նչ լավ է, որ ամեն ինչ լավ վերջացավ:
69.Առաջին նախադասությունը փակագծում գրված բառով միացրո՛ւ երկրորդին (անհրաժեշտության դեպքում որոշ փոփոխություններ արա):
Որսորդներն իրենց շների հետ հայտնվեցին, երբ վախկոտ նապաստակն իր համար թռչկոտում էր անտառի բացատում:
Աղվեսն ուզում էր խախտել պայմանն ու դուրս թռչել, երբ այծը նախատեց աղվեսին:
Կարապները չէին ուզում ապրել մարդկանց մոտ ու երգել նրանց համար, քանի դեռ ծիծեռնակները ծաղրում էին կարապներին
Մեղուները չէին ուզում իրենց մեղրը մարդկանց տալ, երբ նրանք որոշեցին խայթոցով վնասել մեղրը տանողներին:
Մի բան ծածկում էր աղբյուրն ու գուռը, ինչ որ դա ընկած էր քիչ հեռու, թափթփված ճյուղերի մեջ:
Ծովի ջուրը չի խմվում, թեև ծովին հասնելը փրկություն էր թվում:
Ձեռքը մեկնեց անկարգին բռնելու, բայց մտքինը նրան պատժելը չէր:
70.Հիմնավորի՛ր՝ <>:
Իմ կարծիքով մարդկանց անհրաժեշտ է ժամանակի մեքենա, որպեսզի նրանք տեղափոխվեն ապագա տեսսնեն որքանով է վատացել ընդհանուր մոլորակի վիճակը, որպեսզի հասկանան թե ինչ սխալներ են գործել ապագայում և վերադառնան սխալները ուզելու համար։

Умывать руки

Из Библии. Согласно Евангелиям, эти слова сказал римский наместник Понтий Пилат, который пытался спасти Иисуса от казни, не видя за ним особой вины. Но поскольку толпа требовала его смерти и могла в противном случае взбунтоваться, он вынужден был отдать решение о судьбе Иисуса на откуп его врагам. В Евангелии от Матфея (гл. 27, ст. 24) рассказывается об этом так: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы».
В то время умывание рук было ритуалом, означавшим непричастность человека к какому-либо неблаговидному делу или его отказ в нем участвовать.
Так, в случае нахождения мертвого тела предписывалось совершить обряд омовения рук над жертвой и тем самым показать, что среди присутствующих нет виновника этой смерти
Иносказательно устраниться от ответственности за что-либо.

Умывать руки фразеологизм в речи
Выражение употребляется в значении: устраняться от ответственности за что-либо; возникло из евангельской легенды. Пилат умыл руки перед толпой, отдав ей Иисуса для казни, и сказал: “Не виновен я в крови праведника сего” (Матф., 27, 24). О ритуальном умывании рук, служившем свидетельством непричастности умывавшего к чему-либо, рассказывается в Библии (Второзаконие, 21, 6-7).

Հայրենական մեծ պատերազմ

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն արդյունքն էր խոշոր պետությունների միջև քաղաքական, տնտեսական և գաղափարական խոր ու անհաշտ հակասությունների: Գերմանիան, Իտալիան և Ճապոնիան, գտնելով, որ ուժերի հարաբերակցությունը փոխվել է հօգուտ իրենց, պայքար ծավալեցին աշխարհում Անգլիայի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի քաղաքական տիրապետող դիրքերը վերացնելու և աշխարհի նոր վերաբաժանման նպատակով:

Նրանց համար կարևոր խնդիր էր նաև Խորհրդային Միության տապալումը և կոմունիստական վտանգի վերացումը: Իսկ Անգլիայի և Ֆրանսիայի հիմնական նպատակն էր պահպանել իրենց տիրապետող քաղաքական և տնտեսական դիրքերը, ձախողել «Բեռլին-Հռոմ-Տոկիո» առանցքի՝ համաշխարհային տիրապետության հասնելու ծրագրերը: ԱՄՆ-ն թեև պատերազմի առաջին փուլում պաշտոնապես չեզոք դիրք էր գրավում, սակայն ավելի համակիր էր անգլո-ֆրանսիական խմբավորմանը:

Թեև 1939 թ-ի օգոստոսի 23-ին ստորագրվել էր խորհրդա-գերմանական 10 տարի ժամանակով չհարձակման պայմանագիր, սակայն Հիտլերը 1940 թ-ի վերջերին հաստատել է ԽՍՀՄ-ի վրա հարձակվելու իր պլանը՝ «Բարբարոս» ծածկանվամբ:

ԽՍՀՄ ղեկավար Ստալինը համոզված էր, որ Գերմանիան 1941 թ-ի ընթացքում չի հարձակվի ԽՍՀՄ-ի վրա և պատերազմի մասին խոսակցությունները համարում էր սադրանք: Բայց Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան նվաճելու փոխարեն, 1941 թ-ի հունիսի 22-ի վաղ առավոտյան, առանց պատերազմ հայտարարելու, հարձակվում է Խորհրդային Միության վրա: ԽՍՀՄ-ի դեմ ռազմական գործողություններ սկսում են նաև Ռումինիան ու Ֆինլանդիան, պատերազմ են հայտարարում Իտալիան և Սլովակիան, իսկ հունիսի 27-ին՝ Հունգարիան: Իսպանիան թեև հայտարարել էր իր չեզոքության մասին, սակայն գեներալ Ֆրանկոն խորհրդա-գերմանական ճակատ է ուղարկում «Երկնագույն դիվիզիան»: Գերմանիայի դաշնակիցն էր նաև Բուլղարիան: Սկսվում է խորհրդային ժողովուրդների Հայրենական Մեծ պատերազմը:

Խորհրդային զորքերը, ազատագրելով ԽՍՀՄ տարածքը, ռազմական գործողությունները տեղափոխում են ֆաշիստական զորքերի գրաված երկրներ: Ռազմական գործողությունները ղեկավարում էին զորահրամանատարներ Գեորգի Ժուկովը, Ալեքսանդր Վասիլևսկին, Իվան Կոնևը, Կոնստանտին Ռոկոսովսկին, Հովհաննես Բաղրամյանը, Համազասպ Բաբաջանյանը և ուրիշներ: 1944 թ-ի հոկտեմբերին ամերիկյան զորքերն սկսում են Ֆիլիպինների ազատագրումը ճապոնացիներից: 1945 թ-ի ապրիլի 16-ին խորհրդային զորքերն սկսում են Բեռլինի գրոհը: Ապրիլի 25-ին ամերիկյան և խորհրդային զորամիավորումները հանդիպում են Էլբայի ափերին: Ապրիլի 30-ին հայտնի է դառնում, որ Հիտլերն ինքնասպան է եղել: Երկու օր անց հանձնվում է Բեռլինը: Մայիսի 8-ի` լույս 9-ի գիշերը ստորագրվում է Գերմանիայի անվերապահ կապիտուլյացիայի ակտը: Ավարտվում է պատերազմը Եվրոպայում (Իտալիան 1943 թ-ին դուրս էր եկել պատերազմից): Ավարտվում է նաև Հայրենական մեծ պատերազմը:

Պատերազմում ներգրավվել էր 61 երկիր՝ 1,7 մլրդ բնակչությամբ. նրանց 110 մլն-ը ծառայում էր ռազմական ուժերում: Պատերազմական գործողությունները տեղի էին ունենում մոտ 22 միլիոն կմ2 տարածքում: Շուրջ 6 տարի տևած պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 50 միլիոն և հաշմանդամ դարձել 95 միլիոն մարդ: Հայրենական մեծ պատերազմը պատմության մեջ եղած պատերազմներից ամենածանրն էր․ պատերազմում զոհվել է ավելի քան 20 մլն խորհրդային քաղաքացի (Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների 40%-ը), ավերվել հարյուրավոր քաղաքներ, հազարավոր գյուղեր ու ավաններ։ Նյութական վնասը կազմել է 2569 մլրդ ռուբլի։

Պատերազմն սկսվելու հենց առաջին իսկ օրվանից հայ ժողովուրդը, Խորհրդային Միության բոլոր ժողովուրդների հետ, մեկ մարդու պես ոտքի կանգնեց պաշտպանելու իր Հայրենիքը։ 1941 թ. օգոստոսի 25-ին «Правда» թերթը՝ «Հայ ժողովուրդը Խորհրդային Միության ազատագրական պատերազմի մարտական մասնակիցն է» առաջնորդող հողվածում նշել է. «Հայ ժողովուրդը իր բազմադարյան պատմության մեջ քանիցս ենթարկվել է օտար բռնակալների հարձակումներին, նա գիտե, թե ինչ բան են կոտորածը, ավերը, սովը, բռնությունները։ Հայ ժողովուրդը չի մոռացել հայերի ֆիզիկական ոչնչացումը, որ կազմակերպել էր Հիտլերի նախորդ Վիլհելմ կայսրը՝ Առաջին իմպերիալիստական պատերազմի տարիներին։ Այդ նպատակով էլ, երբ արյունալի հրդեհի պես բռնկվեց պատերազմը, որն սկսել է Հիտլերը Խորհրդային Միության դեմ, ամբողջ հայ ժողովուրդը մեկ մարդու պես ոտքի կանգնեց պաշտպանելու հայրենիքը»։

Պատերազմը սկսվելու պահին կարմիր բանակի շարքերում ծառայում էր շուրջ 60.000 հայ։ 1941 թ. հունիսի 23-ից հանրապետությունում սկսված զանգվածային զորահավաքի, ապա ամենամյա զորակոչների հետևանքով Խորհրդային Հայաստանից բանակ մեկնեցին ավելի քան 300.000, իսկ ԽՍՀՄ մյուս հանրապետություններից՝ ևս ավելի քան 200.000 հայեր։ Իսկ շուրջ 100.000 հայեր պատերազմին մասնակցեցին ԽԱՀՄ դաշնակից երկրների բանակների և ֆաշիստական Գերմանիայի կողմից զավթված երկրների դիմադրական ու պարտիզանական շարժման շարքերում։ Պատերազմի ընթացքում ռազմաճակատներում զոհվեց ավելի քան 200.000 հայ զինվոր։

Խորհրդային Հայաստանում իրագործված ոազմամոբիլիզացիոն աշխատանքների մեջ հատուկ տեղ էր գրավում ազգային դիվիզիաների կազմավորումը։ 1941-1942 թթ. Խորհրդային Հայաստանի տարածքում կազմավորվեցին հայկական 89-րդ, 408-րդ, 409-րդ և 261-րդ հրաձգային դիվիզիաները։ Ավելի վաղ՝ 1920-1922 թթ., Հայաստանում կազմավորված հայկական 76-րդ լեոնահրաձգային դիվիզիան, 1941 թ. հունիսի 22-ից հուլիսի 22-ը համալրվելով հանրապետության մարդկային և նյութական միջոցներով՝ սեպտեմբերին մեկնեց ռազմաճակատ։ Դիվիզիայի 16.000-անոց անձնակազմից ավելի քան 14.000-ը հայեր էին։ 261-րդ դիվիզիան պատերազմի տարիներին ռազմաճակատ չմեկնեց, քանի որ պաշտպանում էր խորհրդաթուրքական սահմանը։ Թվով վեցերորդ հայկական զորամիավորումը 390-րդ Հրաձգային դիվիզիան էր, որը 1942 թ. փետրվար-մարտ ամիսներին Կերչ թերակզզում ծավալված արյունալի կռիվների ժամանակ վերակազմավորվեց Հայկական դիվիզիայի։

Նրանցից առավել նշանավոր էին 89-րդ Թամանյանը (հրամանատար՝ գեներալ-մայոր Նվեր Սաֆարյան) և 409-րդը (հրամանատարներ՝ Արտաշես Վասիլյան, Եվստասի Գրեչանի և ուրիշներ): Վերջինս, իր մարտական ուղին սկսելով Հյուսիսային Կովկասից, հասավ մինչև Ավստրիա և Չեխոսլովակիա, իսկ 89-րդը միակ ազգային դիվիզիան էր, որ մասնակցում է նաև Բեռլինի գրավմանը:

Պատերազմին մասնակցած հայերից 66 հազար 802-ը ստացել են պարգևներ. 107 հայորդի արժանացել է ամենաբարձր՝ Խորհրդային Միության հերոսի կոչման (Հ. Բաղրամյանը և օդաչու Նելսոն Ստեփանյանը՝ կրկնակի), 27-ը՝ Փառքի 3 աստիճանի շքանշանների, մնացած հայ մարտիկներն ու հրամանատարները պարգևատրվել են շքանշաններով ու մեդալներով: 63 հայ գեներալ ղեկավարել են խոշոր զորամիավորումներ՝ դիվիզիաներ, կորպուսներ, բանակներ, իսկ Հ. Բաղրամյանը Մերձբալթյան առաջին ռազմաճակատի հրամանատարն էր: Հայ զորահրամանատարներից 4-ն արժանացել են մարշալի կոչման` Խորհրդային Միության մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանը, ավիացիայի մարշալ Սերգեյ Խուդյակովը (Արմենակ Խանփերյանց), զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազասպ Բաբաջանյանը և ԽՍՀՄ նավատորմի ծովակալ Հովհաննես Իսակովը (Տեր-Իսահակյան):

Բլոգային աշխատանքները մեր դպրոցում և երկրից դուրս 1_111

Բարև ձեզ ես Գրիգոր Շիրինյան եմ և սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ավագ դպրոցում։ Սովորում եմ այս դպրոցում երեք տարի։ Երկու տարվա ընթացքում ես սովորել եմ աշխատել բլոգի միջոցով։ Այսօր ես կհամեմատեմ մեր դպրոցի բլոգային ծրագիրը այլ արտասահմանյան բլոգ վարող դպրոցների հետ։
Աղբյուր։
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.topuniversities.com/blog/10-best-student-blogs-millennial-life&ved=2ahUKEwje7_mKzInlAhXO0KQKHd4ZC3EQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1GTTkPC4x-LfHeSpaTl5-F&cshid=1570433979008

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://blog.feedspot.com/student_blogs/&ved=2ahUKEwje7_mKzInlAhXO0KQKHd4ZC3EQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3-md8RoHqbysSseNvETMaN&cshid=1570433979008
Առաջին հերթին կցանկանայի ավելացնել, որ գրեթե ամեն ինչով մեր ծրագրերը նման են։ Սկզբում կպատմեմ մեր ծրագրի մասին, որին ծանոթ է յուրաքանչյուր Սեբաստացին։ Մենք բլոգերում տեղադրում ենք տնային աշխատանքները և այլն։ Ունենք բաժիններ բոլոր առարկաներից` հենց այդ բաժինների միջոցով են մեզ գնահատում ուսուցիչները։
Հիմա կպատմեմ ԱՄՆ_ի բլոգերի ծրագրի մասին։ Իմ կարծիքով հենց այստեղ է առաջացել այդ ծրագիրը։ Կցանկանայի ավելացնել, որ ԱՄՆ_յում աշակերտները հիմնականում աշխատում են տետրերում, ապա տանը տեղափոխում բոլոր աշխատանքները բլոգ։ Բացի տնային որից նրանք տեղադրում են բլոգ այն ամենը ինչով սիրում են ղլզբաղվռկ օրինակ.` եթե աշակերտը սիրում է ստեղծել անիմաղի կամ ստեղծել 3D մոդելներ նա տեղադրում է նրա աշխատանքը բլոգ և ստանում լրացուցիչ միավորներ արված աշխատանքի համար։ Եթե հնարավորություն ունենայի փոխել կամ նմանեցնել մեր ծրագիրը նրանց ծրագրին դա կլիներ ազատ բլոգային աշխատանքը։ Ես համոզված եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ունի հոբբի կամ սիրած զբաղմունք և շատ հաճելի կլիներ տեղադրել արված աշխատանքները բլոգ և ստանալ լրացուցիչ բալեր արված աշխատանքի համար։

Հեղինակ.` Գրիգոր Շիրինյան

Իմ բլոգը։ grigorshirinyan.wordpress.com