61-70

61.Կետերի փոխարեն մի արմատ գրիր և երկու բարդ բառ կազմիր:
Գայլ, ձուկ, կուլ-գայլաձուկ, ձկնկուլ
Ոսկի, հեր, արձակ-ոսկեհուր, հերարձակ
Դեմ(ք), նկար, գիր-դիմանկար, նկարագիր
Մայր, քաղաք, գլուխ-մայրաքաղաք, քաղաքագլուխ
Զբոս(նել), այգի, գործ-զբոսայգի, այգեգործ
Ընկեր, սեր, առատ-ընկերասեր, սիրառատ
Մեծ, պատիվ, արժան-մեծապատիվ, պատվարժան
Հրաշ(ք), կատարել, ածու-հրաշակերտ, կատարածու
Թանկ, գին, ցուցակ-թանկագին, գնացուցակ
Ինձ, ուղտ, տեր-ընձուղտ, ուղտատեր
Բարի, սիրտ, զուրկ-բարեսիրտ, սրտազուրկ
62.Տրված նախասադությունը համառոտիր, դարձրու վեց-յոթ բառանի նախադասության տարբերակներ: Քանի՞ նախադասություն է ստացվում:
Կապիկների վանդակի մոտ,մետաղացանցի արանքից ձագուկներին էի շոյում:
63.Ուրիշի ուղղակի խոսքը գտիր. կետադրությանն ուշադրություն դարձրու: Ե՞րբ է ուղղակի խոսքը չակերտների մեջ գրվում:
Ա. Առաջին մոլորակի վրա մի թագավոր էր ապրում: Ծիրանիով և կնգումի մորթիով պճնված՝ նա բազմել էր շատ հասարակ, բայց այնուամենայնիվ փառահեղ իր գահին:
— Ահա և հպատակը,— բացականչեց թագավորը՝ տեսնելով Փոքրիկ իշխանին:
«Այդ ինչպե՞ս ճանաչեց,-անցավ Փոքրիկ իշխանի մտքով,- չէ՞ որ ինձ առաջին անգամ է տեսնում»:
Փոքրիկ իշխանը մտածում էր.«Այսքան բարձր սարից այս ամբողջ մոլորակը և նրա վրայի մարդկանց կտեսնեմ»: Բայց նա ասեղի նման բարակ ու սուր ժայռեր տեսավ միայն: «Ինչ տարօրինակ մոլորակ է, մտածեց Փոքրիկ իշխանը,- բոլորովին չոր է և աղի, ամբողջովին պատած է ասեղներով»:
Բ. «Բոլորը բնության օրենքներին են ենթարկվում, նույնիսկ երբ նրան են հակադրվում, նրա հետ են գործում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ցանկանում են նրա դեմ գործել»,- ասել է Գյոթեն: Գյոթեն գրել է, «Բնության պսակը սերն է: Միայն սիրո միջոցով են մոտենում նրան»:
Գ. Շվեյցարական Ալպերում ճանապարհորդներին ծաղիկները չքաղելու կոչ են անում: Այդ կոչերն արված են՝ ազգային հոգեբանությունը հաշվի առնելով: Ֆրանսերեն մակագրությունն ասում է «Ծաղիկներով հիացե՛ք, բայց մի՛ սպանեք նրանց»: Կոչն անգլերեն հնչում է որպես քաղաքավարի խնդրանք. «Խնդրում ենք ծաղիկները մի՛ քաղեք»: Գերմաներեն արգելքը կտրուկ է .«Մի՛ քաղեք ծաղիկները»:
64․ Տեքստը վերականգնիր՝ պարբերությունների հաջորդականությունը փոխելով:
Հազարամյակներ առաջ մարդիկ չգիտեին, թե ի՛նչ է փողը, պարզապես զանազան առարկաներ էին փոխանակում միմյանց հետ: Բրուտները խեցե ամաններ ու սափորներ էին տալիս, դարբինները՝ դանակներ, կացիններ ու նետերի ծայրապանակներ, երկրագործները՝ հացահատիկ, յուղ, գինի, անասնապահները՝ միս, բուրդ, կաշի, հաղթանակած մարտիկներն էլ՝ իրենց գերիները:Բայց փոխանակություն կատարելը բարդ էր, քանի որ իրերն ու մթերքները տարբեր արժեքներ ունեին: Արժեքը կախված էր նրանից, թե ինչքա՛ն աշխատանք էր ծախսվել այս կամ այն առարկան կամ մթերքը ստանալու համար, կամ դրանք ձեռք բերելու համար ի՛նչ դժվարություններ ու վտանգներ էին հաղթահարվել: Մեկ ոչխարի դիմաց, օրինակ, կարելի էր երկու կացին կամ չորս սափոր կամ էլ մեկ անդրավարտիք ստանալ, իսկ հովազի ժանիքներից ու ճիրաններից պատրաստված ապարանջանի փոխարեն՝ նավակ կամ մի զույգ եզ:Փոխանակությունը պարզեցնելու համար մարդիկ փորձում էին իբրև փոխանակման միջոց ծառայող ամենահարմար առարկան գտնել: Անասունը, մթերքն ու մորթեղենը, որպես փող, հարմար չէին, որովհետև խնամք էին պահանջում ու շուտ էին փչանում: Մարդիկ աստիճանաբար հասկացել էին, որ փողը ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտական ու հաստատուն պիտի լիներ: Նաև դիմացկուն լիներ, որ ձեռքից ձեռք անցնելիս շուտ չփչանար: Թեթև լիներ, որ կրելը հեշտ լիներ: Իսկ արժեքը և´ եզան ու տան, և՛ նավի ու հողակտորի, և՛ ցանկացած այլ առարկայի արժեքի հետ պիտի համեմատվեր: Ու պիտի բաժանվեր մանր մասերի, որ մանր առարկաների գնումներ էլ կատարվեին:Դրա հետ նոր պահանջ ծագեց: Հարկավոր էր, որ ամենամանր մասերի բաժանելու ժամանակ էլ փողի ընդհանուր արժեքը չփոքրանար: Օրինակ, եթե մորթին բաժանեին մանր կտորների, կտրոներից ամեն մեկի արժեքն էլ զրո կլիներ, միաժամանակ բոլորինն էլ: Բոլորը, այդ պահանջներին քիչ թե շատ համապատասխանող առաջին փողերից էին խեցիները:
65.Սխալ կազմված, պատճառական բայերն ուղղի՛ր:
Քնացնել, հաշտեցնել, լռեցնել, ուտեցնել, լսեցնել, ճերմակեցնել, կարմրացնել, վախեցնել, աշխատեցնել, հնչեցնել, պարզեցնել, ցավեցնել, վստահեցնել, ծառայեցնել, ապրեցնել:
66.Տեքստից հանի՛ր այն նախադասությունները, որոնք նկարագրում են նախորդ կամ հաջորդ նախադասության գործողության տեղը, ժամանակը, ձևը: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:
Մի ուլիկ հոտից հետ ընկավ: Գայլը հասավ նրան ու բռնեց: Գյուղն էլ շատ մոտ էր:
Ուլիկն ասաց.
— Գիտեմ, որ քո զոհն եմ, ու վերջը պիտի ուտես ինձ: Բայց խնդրանք ունեմ՝ սրինգդ նվագի՛ր, պարեմ, հետո կե՛ր:
Գայլը նվագեց: Նա շատ բարձր ու գայլավարի էր նվագում: Շները լսեցին ու ընկան նրա ետևից: Փախչելիս գայլը շուռ եկավ դեպի ուլիկը: Նա ասաց.
-Տե՛ղն է ինձ, մսագործն ո՛ւր, երաժիշտն ուր:
67.Բառակապացկություններ կազմի՛ր՝ հարցում արտահայոտղ բառերը գոյականներով փոխարինելով:
Տիրապետել ուժով
Տիրել երկրով
Դավաճանել ընկերոջը։
68.Սկզբից տասը-տասներկու նախադասություն ավելացրո՛ւ, որ ամբողջական տեքստ դառնա:
Ի՜նչ պատժել, ի՜նչ բան: Հայրը բակում կանգնած, քթի տակ խորամանկ ժպտալով նրան էր դիմավորում: Ի՜նչ լավ է, որ ամեն ինչ լավ վերջացավ:
69.Առաջին նախադասությունը փակագծում գրված բառով միացրո՛ւ երկրորդին (անհրաժեշտության դեպքում որոշ փոփոխություններ արա):
Որսորդներն իրենց շների հետ հայտնվեցին, երբ վախկոտ նապաստակն իր համար թռչկոտում էր անտառի բացատում:
Աղվեսն ուզում էր խախտել պայմանն ու դուրս թռչել, երբ այծը նախատեց աղվեսին:
Կարապները չէին ուզում ապրել մարդկանց մոտ ու երգել նրանց համար, քանի դեռ ծիծեռնակները ծաղրում էին կարապներին
Մեղուները չէին ուզում իրենց մեղրը մարդկանց տալ, երբ նրանք որոշեցին խայթոցով վնասել մեղրը տանողներին:
Մի բան ծածկում էր աղբյուրն ու գուռը, ինչ որ դա ընկած էր քիչ հեռու, թափթփված ճյուղերի մեջ:
Ծովի ջուրը չի խմվում, թեև ծովին հասնելը փրկություն էր թվում:
Ձեռքը մեկնեց անկարգին բռնելու, բայց մտքինը նրան պատժելը չէր:
70.Հիմնավորի՛ր՝ <>:
Իմ կարծիքով մարդկանց անհրաժեշտ է ժամանակի մեքենա, որպեսզի նրանք տեղափոխվեն ապագա տեսսնեն որքանով է վատացել ընդհանուր մոլորակի վիճակը, որպեսզի հասկանան թե ինչ սխալներ են գործել ապագայում և վերադառնան սխալները ուզելու համար։

Умывать руки

Из Библии. Согласно Евангелиям, эти слова сказал римский наместник Понтий Пилат, который пытался спасти Иисуса от казни, не видя за ним особой вины. Но поскольку толпа требовала его смерти и могла в противном случае взбунтоваться, он вынужден был отдать решение о судьбе Иисуса на откуп его врагам. В Евангелии от Матфея (гл. 27, ст. 24) рассказывается об этом так: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы».
В то время умывание рук было ритуалом, означавшим непричастность человека к какому-либо неблаговидному делу или его отказ в нем участвовать.
Так, в случае нахождения мертвого тела предписывалось совершить обряд омовения рук над жертвой и тем самым показать, что среди присутствующих нет виновника этой смерти
Иносказательно устраниться от ответственности за что-либо.

Умывать руки фразеологизм в речи
Выражение употребляется в значении: устраняться от ответственности за что-либо; возникло из евангельской легенды. Пилат умыл руки перед толпой, отдав ей Иисуса для казни, и сказал: “Не виновен я в крови праведника сего” (Матф., 27, 24). О ритуальном умывании рук, служившем свидетельством непричастности умывавшего к чему-либо, рассказывается в Библии (Второзаконие, 21, 6-7).